İceridekiler

İçerdekiler – 1. Perde Metin İncelemesi

 1. SAHNE
 2. – 31. Replikler arası
– Komiser üst bir amiri ile Öğretmen’in durumunu konuşur. – Komiser emrindeki bir polise, monofonla, Öğretmen’i getirmeleri ve Öğretmen’in karısını geldiğinde bekletmeleri yönünde emir verir. – Komiser başka bir üst amiri ile başka bir zanlının yakalanma operasyonu ile ilgili konuşur. Sonra Tutuklu’yu beklemeye başlar. (İskambil Kağıtları 1)
 1. SAHNE
 2. – 52. Replikler arası
– Tutuklu Komiser’in odasına gelir. – Tutuklu’nun karısının bugün Tutukevine gelecek olması ile ilgili başlangıç konuşmaları yaparlar. – Komiser’in polislik mesleği ve kendi polisliğiyle ilgili konuşmaları da olur.
 1. – 56. Replikler arası
– Komiser, Tutuklu ile karısını o odada görüştürebilmesinin, başka bir zanlının yakalanmasına da bağlı olduğunu söyler Tutuklu’ya.
 1. – 62. Replikler arası
– Komiser, Tutuklu’nun, karısının gelmesinden duyduğu heyecanı anlamaya çalışır.
 1. – 70. Replikler arası
–  Komiser, Tutuklu’nun evliliği hakkında sorguya başlar. Tutuklu bu konuşmanın dahi sorgu haline dönüşünden rahatsız olur ve Komiser’i durdurur.
 1. – 82. Replikler arası
– Konuşma, sorgulanma, tutukluluk ve yılgınlık durumuna ilişkin bir konuşmaya döner. İkisi de olduğunun tersine güçlü durmaya çalışırlar.
 1. – 107. Replikler arası
– Komiser konuyu Tutuklu’nun karısının gelişine getirir yine. Tutuklu’yu zayıf yerinden yakalamak istemektedir. Komiser, bu görüştürmeyi sağlayacak olmasından Tutuklu’nun hala şüpheli olmasına sinirlenir ve Tutuklu’yu kovar. (1. Kovma)
 1. – 119. Replikler arası
– Tutuklu kendini alçaltmadan kalmak için yalvarır. Komiser ise onun bu düşkün halini körükler ve bu durumdan faydalanmaya çalışır: “O bildiriyi ben yazdım de”. Tutuklu kendine gelir, Komiser’in onu karısıyla görüştürmesinin karşılığını anlamış olur. Komiser,  bu cinliğinin ortaya çıkmasından duyduğu rahatsızlığı üstte çıkarak ve bağırarak savurmaya çalışır. Tutuklu: “Kalayım mı?”
 1. – 179. Replikler arası
– Komiser “Kal” der ve yeni bir oyun kurmaya hazırlanır. ( iskambil kağıtları 2) Onu suçu üstüne almaya ikna etmeye çalışır. Tutuklu’yu: * İtiraf etmenin, onu tüm sıkıntılarından kurtaracağı * Hapishanede mahpus olmanın, Tutuklu olmaktan iyi olacağı * İtiraf etmekten başka da bir çare olmadığı yönünde ikna etmeye çalışır. – Tüm bunlara Tutuklu’nun da yanıtları vardır, o da: * Eşit olmadıklarını * Bilmediği bir şeyi söyletmeye çalışmak yerine delil bulmaları gerektiğini * Kendisinin suçlu olduğuna Komiser’in de inanmadığına inandığını * Burada gerçeğin aranmadığını, belirlenmiş bir kanaatin ona söyletilmeye çalışıldığını savunur. – Komiser, daha sonra Tutuklu’yu önce pohpohlayıp sonra suç öğretmeye de kalkar. En son tartışmaları alevlenir. Tutuklu biraz heyecanlanır.  Komiser Tutuklu’ya karısının gelecek olmasını hatırlatarak sakin kalmasını öğütler.
 1. – 182. Replikler arası
– Tutuklu, dengeli ve sükunetli halinden çıkar. İçinde tutmaya çalıştığı heyecanı onu yormuştur. Komiser’e durumunu açık eder.
 1. – 227. Replikler arası
– Komiser bu samimiyet anını geliştirmeye çalışır. Bunun üzerine Tutuklu’ya bir sigara uzatır. Ancak bu, sorgudaki ilk günde aralarında yaşanan bir şiddet anının hatırlanmasına yol açar. Komiser, bu korkuyu yatıştırmaya çalışır samimiyetle. Neden vurduğunu bilmediğini söyler. Tutuklu ise o günlerde bunu, Komiser’in onun ruhunu çöktürmek için yaptığına inandığını söyler. Komiser ise ama onun çökmediğini anlatır. Tutuklu da bunun üzerine son dönemde pek de o sağlamlıkta olmadığını söyler. Bunun nedeni olarak onu yiyip bitiren bu cinsel ihtiyaçtan bahseder. Komiser de bu durumun tam nasıl bir durum olduğunu anlamak için uğraşır. Tutuklu bu cinsel ihtiyacın onda sorguya ilişkin bir umarsızlık yarattığını anlatır.
 1. – 238. Replikler arası
– Tutuklu, aralarında o an geliştiğine inandığını düşündüğü samimiyete, hesapsızlığa güvenerek, onu karısınla görüştürme iyiliğini Komiser’in neden yaptığını sorar ve bunu anlamaya çalışır. Komiser’e inanmak ister. Ancak “tutuklu aktör” örneğinin sonunda Komiser açık verir: “ konuşacağını düşünürsek ( herkese istediğini) veririz.”
 1. – 242. Replikler Arası
– Komiser’in telefon görüşmeleri. İlk telefon konuşmasından, aranan zanlının yakalandığını anlarız. ( ki böylece Komiser odayı terk edebilecek ve Tutuklu odada karısıyla yalnız kalabilecektir.) İkinci telefon görüşmesinde bu haberi üstlerine iletir. Üçüncü telefon görüşmesinde de, başka bir üst amiri Tutuklu’nun durumunu sorar.
 1. – 284. Replikler arası
– Tutuklu Komiser’in “konuşturabileceksek istediğinizi veririz” demiş olmasından ve son telefon konuşmasının kendisiyle ilgili olduğunu anlamasından dolayı, yeniden, düşkünlük göstermese de yalvarır gibi Komiser’in kendisine bir oyun oynamayacağını anlamak ister.  Komiser sert çıkar. Karısınla yatması için bu iyiliğin ona yapıldığını başka bir nedenin olmadığını söyler. Tutuklu karısınla yatma hayaline kendini kaptırır. Soru işaretlerini unutur şimdilik. Komiser de Tutuklu’nun bu tutkusunu anlamaya çalışır. Tutuklu’nun “bu tutku, benim konuşmamam da etkili, artık sorgu beni etkilemiyor çünkü kafam başka bir yerde” savını anlamaya çalışır. Bu durumun doğruluğunu ve ona faydasını ölçer. İnanır.
 1. – 303. Replikler arası
– Komiser fikir değiştirir. Tutuklu’nun savına inanmaktan vazgeçer. Tutuklu’yu kovar. ( 2. Kovma) Gitmeden geri çağırır Tutuklu’yu. Kararsız kalır, düşünür, sıkışmıştır, sonra karar verir ve yeniden kovar. ( 3. Kovma) Ancak güçsüz durumdadır. Tutuklu onu köşeye sıkıştırmıştır.
 1. – 314. Replikler arası
– Komiser, Tutuklu’nun davranışlarını gözetletir ve sonunda çaresiz yeniden çağırtır Tutuklu’yu.
 1. – 333. Replikler arası
– Komiser, yeniden, Tutuklu’yu karısıyla görüştürmeye izin vermiştir. Tutuklu kazanmıştır. Komiser ise onu geri çağırtmış olmanın ezikliğiyle daha saldırgandır. Ama Komiser hala sürekli Tutuklu’nun üstüne gidip sürekli onunla oynamaya, çelişkili davranmaya devam eder. Tutuklu artık gücünü kaybeder ve bayılır.
 1. – 389. Replikler arası
– Tutuklu dayanma gücünü yitirmiştir. İtiraf mektubu yazdırmayı kabul eder. Komiser de yazar.  Ancak Komiser onun itirafını değil, “ben enayi miyim mi?” diye yazmıştır kağıda.
 1. – 415. Replikler arası
– Tutuklu önce şaşırır. Komiser’in bunu neden yaptığını anlamaya çalışır. Komiser, kendisinin onu inandıramamışken, onun kendiliğinden bu itirafı yapmış olmasından dolayı bu mektubu, onun söylediği gibi yazmadığını söyler. Tutuklu da, üçüncü telefon konuşmasını hatırlatarak, ona neden inanmadığını anlatır.
 1. – 457. Replikler arası
– Komiser ise yeniden kağıtları karar. ( iskambil kağıtları 3) Komiser, Tutuklu’yu merkezden istediklerini, ama onların göndermediklerini, onu konuşturamadığından dolayı yenilgiyi kabul ettiğini ve ona gitmeden son bir iyilik yapmak istediği için bunu yaptığını savunur. Sonra da tembihlerde bulunup çıkar.